Polityka prywatności zgodna z RODO

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych jest firma Black Wings Aleksandra Kaczmarczyk z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Ogrody 28 , NIP: 661-238-49-05, REGON: 522450740. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych pomieszczeniach.

2. W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników Serwisu oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Administrator publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez Użytkowników Serwisu są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Administrator zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania z Serwisu w sposób anonimowy. Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające między innymi datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika.

§ 2. Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

1. Administrator nie gromadzi, nie przetwarza i nie przechowuje danych osobowych użytkowników, poza danymi przekazywanymi w formularzach kontaktowych oraz IP.

2. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli jesteś naszym klientem, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

3. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

– w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo]zapisałeś się na zajęcia,

4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@blackwings-studio.pl

6.Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 3. Polityka „Cookies” i innych mechanizmów automatycznego przechowywania danych na urządzeniach końcowych użytkownika i/lub przekazywanych przez użytkownika automatycznie.

1. W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „Cookies”, „Local Storage Object”, „Session Storage Object”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”.

2. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika oraz jej stanu w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje o stanie przeglądarki w kontekście działania Usługi.

3. Administrator informuje, że podmioty trzecie mogą umieszczać w Serwisie swoje pliki „cookies” i odczytywać je z przeglądarek Użytkowników.

4. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (po zamknięciu okna przeglądarki).

5. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą Usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu.

6. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak i w przypadku urządzeń stacjonarnych, zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

7. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystana z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności / bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika.

8. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkowników. Za ich pomocą nie są przetwarzane dane osobowe.

9. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

§ 4. Logi dostępowe

1. W trakcie korzystania z Serwisów zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika oraz rodzaju przeglądarki, która służyła Użytkownikowi w tym celu. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji Serwisem oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Serwisem. Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Administrator może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa powyższych danych.

§ 5. Odsyłacze do innych stron

1. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do serwisu www.blackwings-studio.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisie, umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest Administrator. Zachęcamy do zapoznania się z treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

§ 6. Zmiany w polityce prywatności

1. W stopce Serwisu administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

§ 7. Kontakt

1. Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować na numer telefonu: 692 988 709.